Welkom bij Penco
taylor_burton.jpg

Penco staat voor het vak Pers en Communicatie, gedoceerd aan het Katho-departement Ipsoc en in de Ipsoc bijscholing. Het betreft een keuzevak voor alle studenten van het 3e jaar.

Docent is eb.ohtak|ehgoodyw.tcideneb#eb.ohtak|ehgoodyw.tcideneb.

WIE INFORMATIE VAN DEZE SITE WIL OVERNEMEN, IS GEWAARSCHUWD. De site bevat zowel teksten en linken die 'op punt' staan als werkteksten die niet ok zijn. Deze site is een werkplek, fouten kunnen voorkomen!

Inhoud

Pers en media zijn in het sociaal agogische werkveld belangrijke partners. Media en pers ‘denken’ anders, houden er een eigen logica op na. Daarom wordt het communiceren met de pers in het sociaal agogisch werk vaak aan specialisten overgelaten. Deze woordvoerders verzorgen een pro-actieve samenwerking met de audiovisuele en gedrukte media: samenwerken is efficiënter dan dat de pers zelf stappen zet. Hierdoor sleutelen ze doelgericht en doordacht aan de beeldvorming over hun werkveld in de pers en in de alternatieve pers.

Werkwijze: theorie

Het vak ‘Pers en communicatie’ houdt het midden tussen een hoor- en werkcollege. Theorie en praktijk wisselen elkaar af en de klemtoon ligt op de praktijk via oefeningen die in de actualiteit verankerd zijn. Het theoretische luik focust op hoe, waarom en door wie het nieuws gemaakt wordt. Je maakt kennis met de journalist. Welke basisregels - zowel juridische als deontologische - bepalen zijn doen en laten? Officiële en niet-officiële bronnen, bijzondere technieken van nieuwsgaring zoals gerechts- en undercoverjournalistiek komen aan bod. Verder verduidelijkt de cursus het spanningsveld tussen het recht op privacy en de persvrijheid.
We gaan in op een reeks uiteenlopende vragen. Waarvoor, wanneer en welke pers schakel je in? Met welke berichten kan je naar de nationale pers, welke hou je best lokaal? Hoe doe je dat en, belangrijker, wat doe je best niet? Wat zijn de voorwaarden voor een verstandhouding met journalisten? Wat is de taak van een persmedewerker?

Werkwijze: praktijk

Praktische onderwerpen die aan bod komen zijn de synthese van een boek, een krantenanalyse, fotojournalistiek, je schrijft een persbericht, krantenbericht en/of een lezersbrief en je leert de taken en de valkuilen van een woordvoerder, een interviewer en een cameraman kennen. In de loop van de cursus bouw je aan een netwerk van journalisten, je leert presenteren en je organiseert misschien een persconferentie. En met een beetje geluk verschijnt er een artikel in de krant, kom je met een foto in een tijdschrift of ziet men je op tv…

Het vak wordt in het derde jaar georganiseerd, net omwille van je voorkennis: je hebt voeling met thematieken uit het werkveld. We besteden aandacht aan het evoluerende medialandschap, burgerjournalistiek, crossmedia, trends in de toekomst.

De cursus sluit af met een bezoek aan een alternatieve media-organisatie, een rondleiding door de VRT-studio’s en het bijwonen van de opname van een programma.

Praktisch

- Katho
- 32 contacturen
- Planning: vier dinsdagen van 8u
- Maximum 18 studenten per groep (bij grote interesse worden 2 groepen gevormd)
- Alle studenten 3e jaar IPSOC welkom en studenten van Ipsoc bijscholing
- Evaluatie op basis van een integrale groepsopdracht, geen theoretisch examen, aanwezigheid verplicht.
- Klik hier voor de (voorlopige) examenopdracht
- Inschrijven via Toledo vanaf 1 juli 2011

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License