Alexander terryn

In het onderstaande schema vindt u het resultaat terug van de vergelijking van 3 nieuws websites.
De morgen, de standaard en NRC Handelsblad werden vergeleken volgens de criteria in de linkerkolom.

tabel%20media.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License