Bibliografie

Lectuur

Elke student leest ongeveer 40 bladzijden uit een gekozen boek uit onderstaande lijst.

 • ANTHONISSEN, P.F. Stop de pers! Hoe de media werken, hoe werken met de media. Armworstelen met de pers. Lannoo, Tielt, 2005, 267 p.
 • ANTHONISSEN, P.F. In de vuurlinie. Armworstelen met de pers. Lannoo, Tielt, 2008, 235 p.
 • BOTTELBERGHS I. Consumensjes. Over kinderen, reclame en communicatie, Lannoo Campus, Tielt, 2007, 134 p.
 • BLOEM J., VAN DOORN & DUIVESTEIN S. Me the Media. Verleden, heden en toekomst van de derde mediarevolutie, VINT, Groningen, 2008.
 • CENTRAVOC. In het begin was er Dallas. Infodok, Leuven, 1998, 147 p.
 • CHRISTAKIS, N.A. & FOWLER, J.H. Connected! Waarom geluk besmettelijk is en je vrienden je dik kunnen maken: hoe sociale netwerken bijna elk aspect van ons leven vormgeven. Balans, Amsterdam, 2010.
 • DE BENS E. & RAEYMAECKERS K. De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers gisteren, vandaag en morgen, Lannoo Campus, Tielt, 2010, 523 p.
 • CUSTERS R., DE BONDT B. & SOETE H. Media activisme. EPO, Berchem, 2004, 246 p.
 • DELTOUR, P. Man bijt hond. Over pers, politiek en gerecht. Icarus, Antwerpen, 1996, 167 p.
 • DHOEST A. Populaire televisie. Essays. Acco, Leuven, 2006, 124 p.
 • HELLEMANS F. Echte mediaprimeurs. Een communicatiegeschiedenis. Lannoo, Tielt, 2009, 112 p.
 • HOOGHE M., DE SWERT K. & WALGRAVE S. Nieuws op televisie. Acco, Leuven, 2005, 237 p.
 • HOSPES C. & BOLTE G. Guerrilla marketing. Nieuwe sluiproutes naar het hart van je klant, Haystack, Zaltbommel, 2007, 132 p.
 • HUYBRECHTS L. Cross-over. Kunst, media en technologie in Vlaanderen. Lannoo, Tielt, 2008.
 • HUYPENS J. Omgaan met de media is ( geen ) kinderspel. Politeia, Brussel, 2008, 149 p.
 • IN'T HOUT B. De media methode. Professioneel optreden in de publiciteit. Het Spectrum, Utrecht, 2002, 288 p.
 • KWB. De achterkant van het nieuws. Infodoc, Leuven, 1987, 158 p.
 • MATHIJS E. & HESSELS W. (Ed.). Waarheid en werkelijkheid. Feitelijke, fictionele en artistieke representaties van de realiteit, VUBPress, Brussel, 2007, 336 p.
 • MERTENS P. Hoe durven ze? Epo, 2011.
 • TAMBUYZER, S. & VAN DEN BULCK, H. De celebritysupermarkt. EPO, Berchem, 2008, 263 p.
 • VANLERBERGHE P. Burgermedia. Opmars, ervaringen, bedenkingen. Indymedia, Brussel, 2008.
 • NIKKEN, P. Mediageweld en kinderen. SWP, Amsterdam, 2007.
 • VANSPAUWEN B. Waarom reclame niet werkt. Lannoo, Tielt, 2001, 143 p.
 • VAN ZEEBROECK T. Let's crossmedia. Of hoe uw reclamegeld beter besteden, www.topcreation.be, 2010, 48 p.
 • MIES J. Persberichten schrijven. Hoe komt uw nieuws in het nieuws? Sdu, Den Haag, 2002, 159 p.
 • MUSSCHOT, I. & LOMBAERTS, B. Media in beweging. Handboek voor de professional. Lannoo Campus, Leuven, 2008, hoofdstuk 7, p. 339-378.
 • PELGRIMS P. Journalistieke radio- en tv-teksten schrijven. Lannoo, Tielt, 2005, 252 p.
 • SCHUURMANS U. Digitale Marketing & Communicatie. Toepassing in de ervaringseconomie, Van Duuren, Culemborg, 2010, 306 p.
 • WYDOOGHE, B. & VANDERSTICHELE, R. Eerst lezen, dan communiceren. Een journalistieke handleiding voor het sociaal-cultureel werk. Trigono, Tremelo, 2010, 256 p.—

Doorzoek de catalogus van de campusbibliotheek in Kortrijk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License