Bram Saveyn (algemeen rookverbod in de horeca)

Mijn casestudy over het algemeen rookverbod in de horeca is te vinden onder 'files'

In onderstaand schema vind je een vergelijking tussen 3 regionale TV-zenders:

  • West-Vlaamse Televisie (WTV)
  • Oost-Vlaamse Televisie (AVS)
  • TV Brussel
West-Vlaamse Televisie (WTV) Oost-Vlaamse Televisie (AVS) TV Brussel
Structuur De structuur is redelijk overzichtelijk. Je kan gemakkelijk iets terugvinden op de website. Soms kan de naamgeving wel voor verwarring zorgen. De structuur van de website van de AVS is minder duidelijk dan die van de WTV (bv. het is niet mogelijk om een programmalijst te bekijken van een bepaalde dag, er kan enkel gevonden worden wanneer AVS een welbepaald programma uitzendt). De naamgeving is soms onduidelijk (bv. wat houdt de rubriek ‘interactief’ in? ) Website met de duidelijkste structuur van de 3.
Actualiteit De nieuwsberichten zijn veel minder recent dan bij andere media. De recentste artikels kunnen soms dateren van enkele dagen geleden. De nieuwsberichten zijn veel minder recent dan bij andere media. De recentste artikels kunnen soms dateren van enkele dagen geleden. De nieuwsberichten zijn veel minder recent dan bij andere media. De recentste artikels kunnen soms dateren van enkele dagen geleden.
Thema’s Er komt vooral algemeen nieuws en regionaal sportnieuws aan bod. Het nieuws wordt ingedeeld naargelang het thema. De nieuwsberichten worden enkel ingedeeld per gemeente in Oost-Vlaanderen. Er gebeurt geen indeling per nieuwsthema. TV Brussel ordent haar nieuwsberichten in verschillende thema’s bv. jeugd, sport, politiek, muziek, cultuur enz.
Auteurs Meestal is de auteur het persbureau Belga, anders vermeldt WTV de initialen van de auteur. Bij geen enkel nieuwsbericht stond een auteur vermeld. AVS is zelf de verantwoordelijke uitgever. De contactgegevens van AVS zijn beschikbaar op de website. Brusselnieuws is altijd zelf de auteur van de geposte beeldfragmenten. De contactgegevens zijn beschikbaar van de organisatie en van de medewerkers van de verschillende afdelingen.
Multimedia WTV maakt vooral gebruik van tekstberichten. Daarnaast zijn er ook nog beeldfragmenten en kan staat er af en toe een fotostream bij een artikel. Op de website van AVS staan enkel enk alleen tekstberichten. TV Brussel maakt vooral gebruik van beeldfragmenten. Wel zijn er links naar tekstberichten op de site van Brusselnieuws.be
Sociale Media De WTV kan gevolgd worden via de Focus-WTV op Twitter en Facebook. Daarnaast zijn er nog links naar youtube. Bezoekers hebben geen enkel mogelijkheid om te reageren op nieuwsartikelen. AVS is ook niet te volgen op Facebook of Twitter. TV Brussel kan enkel gevolgd worden via Facebook, niet via Twitter. Wel hebben bezoekers de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij artikels op Brusselnieuws.be
Reclame

Deze reclame is te vinden in de vorm van een nieuwsbericht.
|| Reclame is vooral te vinden bij de rubriek ‘promotie’. || TV Brussel heeft zeer weinig reclame op haar site. Dit komt zij vooral afhankelijk is van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Er lopen een aantal promotieacties (bv. Een wedstrijd om tickets te winnen van een concert. Deze vermelding zorgt ook al voor reclame.). ||

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License