HET JOURNAAL-INTERVIEW

Wat?

- Vraaggesprek met als doel: informatie krijgen en vastleggen
- Geïnterviewde heeft het gevoel dat hij correct in beeld wordt gebracht
- Interviewer: Krijgt duidelijke, beknopte antwoorden wat een boeiend stuk televisie kan opleveren

Een saaie spreker kan in de krant nog in een boeiend stuk gevat worden, op televisie lukt dit niet.
- Hoe komen we tot een boeiend interview, waar alle partijen een goed gevoel aan overhouden?
- Wanneer vinden we van iemand dat die een goed woordvoerder is?

Aandachtspunten geïnterviewde

Verbale communicatie

– Wat je zegt en wat je bedoelt moet congruent en coherent zijn, anders word je erop afgerekend.
– Bepaal vooraf richting. Waar wil je naartoe? Wat wil je zeker vertellen?
– Geef beknopte antwoorden en zo weinig mogelijk herhalen -> je hebt weinig tijd
– Mensen moeten begrijpen wat je vertelt. Jargon kan maar moet uitgelegd worden zodat wie het journaal volgt, effectief kan volgen: scherp en begrijpelijk.
– Maak het jezelf niet te moeilijk -> gebruik korte zinnen
– Verhaal moet nieuwswaarde hebben: breng een verhaal waar de kijker/ luisteraar iets aan heeft.
– Rekening houden met: als je dit vertelt -> dan zal dat zó worden weergegeven -> en zal het publiek er dát van onthouden.
– Antwoorden op vragen die gesteld worden, is hoofddoel, maar niet je enige taak -> je kan ook een gesprek naar je hand zetten
- Zorg dat je voorbereid bent: je zal je zekerder voelen, minder vaak vergissen, geloofwaardiger overkomen
– Concentratie!

Non-verbale communicatie

– Non-verbale communicatie bij een interview is totaal anders dan bij een presentatie-opdracht. Het is zo goed als de enige communicatiebron waarbij verbale communicatie belangrijker is dan de non-verbale communicatie.
Schema van Dinger Klik hier om het communicatieschema te openen.
Of hoe uw lichaamstaal je boodschap kan versterken? -> doel: duidelijk, overtuigingskracht, geloofwaardig.

Tips

– Laat het interview op eigen terrein doorgaan: een vertrouwde omgeving kan het zelfvertrouwen ten goede komen. Bovendien heeft u dan uw persoonlijke documentatie direct bij de hand.
– Geloof in wat je vertelt
- Je kan meer emoties tonen tov vroeger: het mag persoonlijk (mening versus betrokkenheid)
– Hoe moet je ‘knippen in je boodschap’ en dus vervorming voorkomen? -> bij adempauzes knipt men -> kunst = om voortdurend door te babbelen

Aandachtspunten interviewer

Bereid je goed voor

– Zorg dat je het onderwerp kent
– Zoek interessant vragen + bedenk wat je ermee wil bereiken
– Bepaal volgorde van vragen
- Maak vooraf duidelijke afspraken met geïnterviewde

Goede vraag =

– Kort en concreet: nodigt geïnterviewde uit tot het geven van antwoorden
– Duidelijk, helder: stel gerichte vragen
– Ondubbelzinnig: eenvoudig & onmiddellijk te begrijpen
– Enkelvoudig: één vraag per keer
– Neutraal (<-> suggestief)
– Open (<-> gesloten)

Slechte vraag =

– Gesloten: kan je enkel met ja of neen op antwoorden
– Suggestief: ‘Was dat wel verstandig?’
– Ingewikkeld
– Te algemeen

Aandachtspunten bij het interview zelf

– Geef een korte inleiding
– Rustig tempo: stiltes
– Open luisterhouding
– Luister actief!
– Vat samen, structureer
– Neem je vragenlijst mee naar het interview, zodat je belangrijke vragen niet mist, maar durf je vraagstructuur los te laten en in te gaan op de antwoorden die je krijgt.
– Blijf doorvragen als geïnterviewde rond de feiten heen draait

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License