Feitenartikel Op Wikipedia

Een aantal zaken vooraf. Toen ik op dinsdag wilde binnengaan in de workshop van De Rode Antraciet vzw vroeg ik of ik een aantal foto's, videomateriaal en wat notities kon maken. De spreker echter weigerde om dit te laten doen. Later bleek dat de spreker zijn eigen persoonlijke verhaal ging doen en dat een vastlegging hiervan nogal gevoelig lag.
Ik heb het dan maar daarbij gelaten en heb me beperkt tot de informatie die ik van de site kon krijgen. Toen ik echter mijn artikel online op Wikipedia wilde zetten werd mij dit geweigerd met de bewering dat ik plagiaat zou plegen. Ik was van plan er nog een bronreferentie aan toe te voegen maar ben daar niet eens toe gekomen daar het artikel er al van gegooid was. Ik heb een tijdje zitten discussiƫren met de mensen van Wikipedia maar blijkbaar zagen ze ook het nut van het artikel niet in. Uiteindelijk vond ik dat het niet meer de moeite was om er nog meer tijd in te investeren.

Heel het artikel is gebaseerd op informatie van de website van De Rode Antraciet vzw.
DE RODE ANTRACIET VZW (15 april 2012). Over ons. De Rode Antraciet vzw


De Rode Antraciet vzw werd opgericht op 6 november 2003 in de gevangenis van Leuven-Centraal en was een fusie van vier organisaties die elkaar hadden ontmoet op de werkvloer in de gevangenissen.

De missie

De Rode Antraciet vzw is een organisatie voor sociaal-culturele en sportieve deelname in de penitentiaire sector. Deelnemen aan sportieve en culturele initiatieven is een recht voor iedereen. De Rode Antraciet vzw wil met haar werking de mogelijkheden hiertoe uitbreiden tijdens de detentie en concentreert hierbij tevens op de periode na de detentie.
De Rode Antraciet vzw respecteert de waardigheid en de mogelijkheden van elke persoon en gaat uit van de verantwoordelijkheidszin van elk individu. Ze ontplooit culturele, educatieve, sportieve en gemeenschapsvormende initiatieven voor en met gedetineerden. Daarbij geeft ze aandacht voor de sociale omgeving van de gedetineerden en voor wie werkzaam is in de penitentiaire context. De Rode Antraciet vzw benadrukt hierbij het belang van samenwerking tussen individuen, overheden en organisaties.
Persoonlijke groei, maatschappelijke (her)activering, verbindend werken en sociale integratie zijn de referentiepunten voor voor een gevarieerd en gespecialiseerd aanbod en voor een constructieve samenwerking met de sociaal-culturele en sportieve partners van buiten de gevangenismuren.
Vanuit haar expertise en ervaring wakkert De Rode Antraciet vzw het maatschappelijk debat over detentie en samenleving aan. Via sensibilisering, informatie en netwerking ijvert de organisatie voor een cultuur van respect en ontmoeting en voor de verdere humanisering van de penitentiaire context.

De werking

De werking van De Rode Antraciet concentreert zich op het bevorderen van de 'sportieve' en 'culturele' participatie van gedetineerden. Dit wordt gedaan via drie werkingspijlers: het cursusaanbod, het sociaal-cultureel werk en de sport.
Elk van de pijlers ontwikkelt een andere praktijk.

Cursusaanbod

Een werkgroep spits zich toe op het ontwikkelen van cursussen. Er zijn allerhande cursussen die gedetineerden kunnen volgen maar ook cursussen voor professionelen binnen de penitentiaire context.
Tegelijk zijn er ook cursusbegeleiders die op aanvraag naar de gevangenis komen afzakken.

Sociaal-cultureel werk

Het team sociaal-cultureel werk (SCW) biedt op een projectmatige wijze sociaal-cultureel werk aan. Alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen worden uitgenodigd om met voorstellen te komen of om uit ons aanbod een keuze te maken en in overleg met het team SCW tot afspraken te komen.

Sport

De sportdienst gaat ervoor om zoveel mogelijk gedetineerden in de gevangenis aan te zetten tot gezond bewegen en sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden, in samenwerking met anderen.

Naast de drie werkingspijlers heeft De Rode Antraciet vzw intussen een traditie opgebouwd om op symposia, voor een breed publiek, relevante thema's en kwesties aan te snijden.

Naamgeving

De vier organisaties (Samen, Dialoog, SHD en VFFW) die fuseerden in wat uiteindelijk De Rode Antraciet vzw werd waren allen reeds werkzaam in de penitentiaire sector. Tijdens een lange brainstorm op een voormiddag waarop honderden mogelijke namen de revue passeerden bleef de naam De Rode Antraciet hangen. Het is een beeld van een gloeiend stukje kool: licht in een duistere omgeving, warmte in een koude omgeving.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License