Stellingname

Beste lezer

Meningen en visies genoeg in de wereld.

Je hoeft je dus niet verplicht voelen om 'de mijne' eens te lezen:

http://penco.wikidot.com/local--files/gefundeerde-eigen-mening-of-stellingname/Stellingname.pdf

Geïnteresseerden: lees zeker eens mijn interview met Jan Knockaer!
http://penco.wikidot.colocal--files/interview/Interview%20OR.C.A

Veel plezier!

Groeten,

Yasmina Ben Chikha

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License