Gesloten Instellingen

Inhoudstafel

 • Foto: Gesloten instelling van Everberg
 • Video: Stop met uitbreiding gesloten instellingen
 • Voorbereidende tekst Pers en Communicatie examen: Catastrofaal tekort aan instellingen: Feit of fictie?
 • Voorbereidende tekst Pers en Communicatie examen: Een kort overzicht.
 • Gesloten jeugdinstelling van Saint-Hubert officieel geopend
 • 'A Clockwork Orange' in de straten van Brussel
 • Jongens van 15 en 16 plegen bankoverval
 • Staking Everberg 'onhoudbaar' voor lokale politie
 • "Wel plaatsgebrek in Franstalige jeugdinstellingen tijdens weekend"
 • Nultolerantie valt over plaatsgebrek
 • Nultolerantie sputtert al
 • Ondanks uitbreidingen nog steeds gebrek aan plaats in jeugdinstellingen
 • Opnieuw jonge criminelen vrijgelaten

Foto: Gesloten instelling van Everberg

large_376844.jpg

Video: Stop met uitbreiding gesloten instellingen

http://www.deredactie.be/permalink/1.709549


Voorbereidende tekst Pers en Communicatie examen: Catastrofaal tekort aan jeugdinstellingen: Feit of fictie?

Nieuwslezer: Het Brussels parket klaagt over het tekort in de jeugdinstellingen waardoor er veel jongeren op de dag van hun arrestatie al terug vrij rondlopen. Evelyne Huytebroeck beweert echter dat deze informatie niet correct is en er wel degelijk nog enkele plaatsen vrij zijn. Onze reporter bevindt zich op dit moment in Brussel. We gaan over naar Brussel waar we beide partijen aan het woord laten over deze structurele kwestie.
Reporter: We bevinden ons hier bij mevrouw Seynaeve, woordvoerster van het Brussels parket. Mevrouw Seynaeve, kunt u ons wat meer vertellen over de structurele kwestie van de gesloten jeugdinstellingen?
Sharon Seynaeve: Ja, Er heerst een groeiend probleem inzake jongeren en geweld in de huidige samenleving. De criminaliteit neemt met de jaren steeds maar toe en de daders worden steeds jonger. Het is dus belangrijk dat er dringende en strenge maatregelen genomen worden. Er zijn nog steeds teveel jongeren die worden opgepakt door de politie en later die dag alweer vrij op straat rondlopen wegens plaatstekort in jeugdinstellingen. Er heerst dus een structureel plaatstekort. Denk maar aan de 16jarige en 17jarige brandstichters in Gooik die zich alweer op vrije voeten begeven of de 17 jarige carjacker die een 71 jarige man op gewelddadige wijze van zijn wagen had beroofd en die op de dag van zijn aanhouding terug als een vrije vogel op straat rondliep. Onlangs in Anderlecht waren er zelf nog 4 jonge handtasdieven die na hun arrestatie vrijwel meteen naar huis mochten. Deze jongeren hoorden thuis in een gesloten jeugdinstelling maar er was niet één plaats vrij, zelf niet in Everberg. De politie had nochtans hun best gedaan om een sterk dossier op te bouwen tegen deze jongeren maar tevergeefs. In februari was er nog het voorval in Mechelen waar 15 en 16 jarige daders een overval pleegden op de Argentabank in Mechelen. Dit gebeurde op een zeer brute wijze met een wapen maar ook voor deze jongeren was er geen plaats in een jeugdinstelling. En dit zijn slechts nog maar enkele voorbeelden van al de criminaliteit die zich afspeelt en waaraan er niets kan worden gedaan wegens een tekort in gesloten jeugdinstellingen.
Het tekort aan gesloten jeugdinstellingen speelt zich trouwens niet enkel af in Brussel en omstreken maar ook in Vlaanderen worden er wekelijks jongeren geweigerd. Dit plaatstekort veroorzaakt wantrouwen in onze huidige maatschappij. De huidige werknemers in de gesloten jeugdinstellingen merken ook de toename van de jonge delinquenten in hun jeugdinstelling en er heerst dus bijgevolg ook een personeelstekort. In februari waren er zelf personeelsstakingen in Everberg, waar werknemers deze drukte niet meer konden houden. Het is dus noodzakelijk dat er snel gekeken wordt voor een oplossing en uitbreiding voor zowel de jeugdinstellingen als voor het personeel voor de huidige en toekomstige instellingen.
Reporter: Bedankt mevrouw Seynaeve voor deze toelichting!
Ondertussen is ook mevrouw Huytebroeck, Frans minister van jeugdwelzijn, ons komen vergezellen en U, mevrouw Huytebroeck, bent helemaal niet akkoord met het zogenaamd tekort aan jeugdinstellingen?
Mevrouw Huytebroeck: Neen, Ik heb de betrokken instanties geraadpleegd en er bleken wel nog plaatsen vrij te zijn in de jeugdinstellingen. Los van het mogelijks tekort,die er volgens mij niet is, wil ik trouwens vermelden dat de gesloten instellingen niet dienen om iedereen die een misdaad heeft gepleegd hier in op te sluiten. Er zijn voldoende andere mogelijkheden zoals begeleide gemeenschapsdienst bemiddeling, enz.. maar hierover wordt niet gepraat.
Reporter: Bedankt Mevrouw Huytebroeck voor u gevat antwoord over deze kwestie. Over naar de studio!


Voorbereidende tekst Pers en Communicatie examen: Een kort overzicht.

Nieuwslezer:
Er is een tekort aan gesloten jeugdinstellingen, reeds van in juli 2009 zijn er feiten bekend van jongeren die op de dag van hun aanhouding terug vrij op straat rondlopen. Zowel in Wallonië als in Vlaanderen klagen jeugdrechters over plaatsgebrek in gemeenschapsinstellingen. Een stand van zaken wordt gegeven door de jeugdrechter.
Jeugdrechter:
“Delinquente jongeren worden zowel in gesloten als halfopen gemeenschapsinstellingen geplaatst. In Wallonië zijn er nu 74 gesloten plaatsen en 144 halfopen plaatsen. Voor Vlaanderen zijn er 110 gesloten plaatsen en 138 halfopen plaatsen. Naaste deze instellingen hebben we ook nog de federale instelling De Grubbe in Everberg, waar 24 plaatsen voor Vlaanderen zijn, 24 voor Wallonië en 2 voor de Duitstalige gemeenschap. De 24 plaatsen in Everberg voor Wallonië zijn in april verhuisd naar Saint-Hubert, waar nu plaats is voor 32 jongeren. De plaatsen die vrijkomen in Everberg zijn dan voor Vlaanderen. Op termijn komen er nog 33 plaatsen vrij in de voormalige gevangenis van Tongeren.”
Nieuwslezer:
In de maand februari ontstond een onduidelijkheid over het plaats te kort in de jeugdinstellingen. De nultolerantie in Brussel zorgde er voor dat in het eerste weekend reeds 4 minderjarig jongeren werden opgenomen. Wanneer de politie hen wilde overlaten aan de jeugdrechter, om hen te laten op nemen. Kreeg men te horen dat er nergens nog plaats was, waardoor de jongeren terug werden vrijgelaten. Zo ontstond er grote verbazing bij minister Huytebroeck van Ecolo, die na onderzoek opmerkte dat er wel nog plaatsen waren zowel in gesloten als open centra. Het is niet omdat het gecentraliseerde informaticasysteem aangeeft dat er een plaats vrij is, dat die ook in realiteit beschikbaar is. Er moet steeds nog contact worden opgenomen met de instelling zelf. De vraag luidt welke jongeren wel en niet naar een instelling moeten overgebracht worden.
Devos:
“Instellingen zijn bedoeld voor erg zware criminelen. Handtasdieven horen in automatisch in zo’n instelling thuis. Er zijn nog verschillende andere maatregelen die genomen kunnen worden, zoals gemeenschapsdienst.”
Somers:
“Extra plaatsen zijn dringend nodig. Minderjarigen die op zo’n jonge leeftijd dergelijke zware feiten plegen, moeten weten dat ze daar niet zomaar mee kunnen wegkomen. Ze moeten een tijd uit de maatschappij worden gehaald en een intensieve begeleiding krijgen.”
Nieuwslezer:
In februari staakte het personeel in de gesloten jeugdinstelling te Everberg wegens personeelstekort. Momenteel zijn er acht penitentiaire ambtenaren en twee administratieve bedienden te kort. Er moet dus dringend iets gedaan worden aan het te kort aan plaatsen voor jongeren en het te kort aan personeel.
Dankzij de opening van de gesloten instelling in Saint-Hubert kunnen er een 50tal jongeren worden ondergebracht tussen de 14 en 18 jaar. In de federale gesloten jeugdinstelling in Everberg zullen twee categorieën van jongeren worden opgevangen. In de eerste plaats, minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en die door de jeugdrechter geplaatst worden. En in de tweede plaats, minderjarigen die uit handen gegeven zijn, maar die wegens hun leeftijd nog nood hebben aan gespecialiseerde begeleiding. Deze laatste categorie jongeren zullen onderworpen worden aan de gevangenisreglementering voor meerderjarigen.


Gesloten jeugdinstelling van Saint-Hubert officieel geopend

De nieuwe gesloten instelling voor jonge delinquenten in Saint-Hubert is deze namiddag officieel geopend. Vanaf het eind van de maand april kunnen er een vijftigtal jongeren van 14 tot 18 jaar in worden ondergebracht.

In de federale gesloten jeugdinstelling zullen twee categorieën jongeren worden opgevangen. In de eerste plaats gaat het om minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd en die door de jeugdrechter geplaatst werden. In dit kader vervangt het centrum de Franstalige afdeling van de gesloten instelling in Everberg.

Ook de minderjarigen die uit handen gegeven zijn, maar die wegens hun leeftijd nog nood hebben aan gespecialiseerde begeleiding. Ze zullen wel onderworpen worden aan de gevangenisreglementering voor meerderjarigen.

De paviljoenen in het gebouw zijn aangepast aan hun nieuwe bestemming. Er zijn vier afdelingen met elk 12 of 13 kamers. De werken, die in totaal 3,8 miljoen euro hebben gekost, werden tussen januari 2009 en april 2010 uitgevoerd door de Regie der Gebouwen. Enkel voor de administratieve diensten moet nog een gebouw worden opgericht. Zij zijn momenteel in twee containerblokken gehuisvest. (belga/ypu)

Bron: De Standaard - 2 april 2010 - Belga/ypu


'A Clockwork Orange' in de straten van Brussel

'Mensen vragen mij al of ik straten kan afsluiten en tot privégebied verklaren', zegt Armand De Decker. 'Zover is het al gekomen.'

BRUSSEL - Burgemeester van Ukkel Armand De Decker (MR) Armand De Decker wil het geweld in Brussel streng en snel aanpakken. Daarvoor zijn een pak meer politieagenten nodig, gesloten instellingen in Brussel en 'versterkte onderwijscentra met militaire omkadering'. Boot camps, dus.

Senaatsvoorzitter Armand De Decker (MR) is niet verrast dat het geweld nu ook in zijn gemeente Ukkel, in het rustigere deel van Brussel, de kop opsteekt. Afgelopen vrijdag werd op zijn grondgebied een vrouw neergeschoten bij een mislukte overval. 'Ik zeg al jaren dat het geweld in Brussel toeneemt. En de daders worden steeds jonger. Er heerst een totaal gevoel van straffeloosheid. In mijn politiezone staat 95procent van de jongeren die we oppakken, dezelfde dag weer op straat. Zelfs als het multi-multi-multirecidivisten zijn. Er is een structureel plaatstekort. Daarom moeten er in Brussel minstens honderd plaatsen in gesloten centra komen. Nu hebben we zelfs helemaal geen gesloten centra. Links en rechts komen er in Vlaanderen en Wallonië wel wat plaatsen bij, maar dat is lang niet voldoende.'

Het gaat hoofdzakelijk om allochtone jongeren. Is de integratiepolitiek mislukt?

'Ja. Ik heb 25jaar in Schaarbeek gewoond en ik heb gezien hoe het er vroeger aan toeging. Ouders hadden toen veel meer gezag. Toch kwamen zij mij toen al zeggen dat we in België veel te laks waren tegenover hun kinderen. “Jullie laten alles toe, in Marokko zou het niet waar zijn. Binnenkort lopen ze gewoon over ons heen,, zeiden die ouders begin jaren negentig al. En kijk waar we nu staan. Met de derde en vierde generatie gaat het mis.'

U verwijt andere partijen dat ze weigeren de problemen onder ogen te zien.

'Zeker in Franstalig België doen de linkse partijen alsof er geen probleem is. De MR is de enige partij die hierover durft te spreken. Maar je moet alleen maar kijken naar de problemen aan de schoolpoort, vooral in scholen waar veel allochtone leerlingen zitten: racketeering, geweld, enzovoort. We moeten dat grondig aanpakken. Jongeren morele waarden bijbrengen, doe je niet in een vingerknip.'

Wat moet er dan gebeuren?

'Ik pleit voor “versterkte onderwijscentra met militaire omkadering". Delinquenten van twintig jaar kun je niet meer in een gesloten jeugdcentrum stoppen. Maar als je hen naar de gevangenis stuurt, weet je dat ze daar niet beter van zullen worden, integendeel. Begrijp me niet verkeerd, gevangenissen zijn onontbeerlijk, maar dan wel voor volwassenen. Jongeren die een moord plegen, zijn volledig ontspoord, maar zij zijn geen huurmoordenaars. Daarom moeten we hen weer op het juiste spoor krijgen. Dat is in het belang van de maatschappij, want die “jongeren", zullen daar nog 40 tot 60 jaar deel van uitmaken. In een gevangenis kun je dat niet bereiken. En in een gesloten instelling waar ze zaterdags naar het voetbal mogen, al helemaal niet.'

Boot camps dus?

'Dat woord gebruik ik niet graag. Maar ze hebben wel een heropvoeding of resocialisatie nodig in een strak autoritair en militair kader. Daar moet het onmiddellijk duidelijk zijn dat het gedaan is met lachen, on ne rigole plus. Naast het gewone onderwijs dat ze daar moeten volgen, moeten ze er ook leren samenleven en -werken met anderen. Als een van hen iets mispeutert, wordt de hele groep gestraft.'

U hebt dit drie jaar geleden al eens voorgesteld, zonder veel succes. Waarom zou het nu wel lukken?

'In de politiek moet je dingen vaak herhalen om gehoord te worden. Er zit nu beweging in. De ministers van Justitie en Defensie moeten de zaken in handen nemen. In de vorige regering was dat onmogelijk, met de socialisten.'

Nu zit de PS toch ook in de federale in de regering?

'Ja, maar nu zijn ze omsingeld door liberalen en christendemocraten.'

Bent u voor nultolerantie?

'Neen. Ik ben voor snel reageren, in de juiste proporties. Als er straffen worden uitgesproken, moeten die ook uitgezeten worden. Als je in de Verenigde Staten veroordeeld wordt tot drie maanden cel, dan vlieg je ook drie maanden achter de tralies. Als je bij ons minder dan drie jaar krijgt, moet je zelfs helemaal niet naar de gevangenis. Dat lakse beleid hebben we te danken aan de post-mei'68-generatie en hun “verboden te verbieden". Je kunt niet blijven doen alsof iedereen mooi en goed is. Dat is een zeer naïeve kijk op de samenleving. (nadrukkelijk) Niet iedereen is mooi en niet iedereen is goed.'

Zijn er nog zones in Brussel?

'Neen, maar er zijn wel zones waar de politie met vijftig of honderd agenten moet binnenvallen als ze iets wil bereiken. Daarom moet er een permanente reserve komen, alleen voor Brussel. De zonechefs vragen dat ook. Een korps van veertig agenten dat dag en nacht, 24 op 24 en 365 dagen per jaar klaarstaat om in te grijpen. Om die dienst te garanderen, heb je een zevenvoud, zo'n 280 mensen, nodig. Het kan gewoon niet meer dat er in Anderlecht of Vorst kalasjnikovs worden gebruikt.'

Kan die reserve niet gerealiseerd worden met één Brusselse politiezone?

'Ik ben resoluut tegen een eengemaakte politiezone. Dat zou een catastrofe zijn voor de kwaliteit van het politiewerk. Je hebt agenten nodig die hun buurt kennen en de mensen die er wonen. Gezamenlijke coördinatie, ja. Maar de zones moeten apart blijven bestaan.'

Een journaliste slaagde er onlangs in om in enkele uren tijd een kalasjnikov te kopen. Wordt de wapenhandel aangepakt?

'Dat zit eraan te komen, ja. Wapenhandel was het eerste onderwerp dat we met de Brusselse burgemeesters hebben aangepakt. We hebben het ook al met premier Yves Leterme (CD&V) besproken. Ik heb bij de inlichtingendiensten een onderzoek besteld naar de handel in oorlogswapens in België.'

U vecht op vele fronten tegelijk. Geweld op televisie wilt u ook aan banden leggen?

'Kent u de film A Clockwork Orange? Toen die in de zalen kwam, met al dat expliciete geweld, was dat een enorme schok voor veel mensen. Maar de maatschappij begint meer en meer op die film te lijken. Meer en meer mensen lopen gewapend over straat. Elke dag worden er in Brussel mensen beroofd en mishandeld in hun eigen huizen. Dat zie je in de politierapporten. Ze worden niet gedood of levensgevaarlijk verwond, maar die mensen lopen wel ernstige trauma's op. Mensen vragen mij tegenwoordig of ik straten kan afsluiten en tot privégebied verklaren! Zover is het al gekomen.'

En u weigert dat te doen?

'Natuurlijk weiger ik dat. Ik vraag hen vertrouwen te hebben in de politie en het gerecht. Maar het toont wel aan dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn. Anders stevenen we af op gebarricadeerde wijken zoals in Mexico of Rio de Janeiro, met gewapende wachters voor de poort. Mensen zijn zelfs bereid te betalen voor extra camera's in de straten. Ook daar weiger ik op in te gaan, we kunnen niet tolereren dat sommigen betere bescherming krijgen dan anderen, omdat ze geld op tafel leggen. We hebben trouwens al 31 camera's. In de Vanderkinderenstraat, waar het drama van vrijdag zich afspeelde, staan er twee. Alles is gefilmd. En dat toont meteen aan dat camera's alleen niet volstaan.'

Bron: De Standaard - Woensdag 10 maart 2010 - Peter De Lobel


Jongens van 15 en 16 plegen bankoverval

MECHELEN - Amper vijftien en zestien zijn de daders van een drieste overval op de Argentabank in Mechelen. De 36-jarige bankbediende werd bedreigd met een vuurwapen en kreeg een klap in het gezicht. 'Een bewijs dat de nieuwe jeugdinstelling waar ik voor pleit er zeer dringend moet komen', zegt burgemeester Bart Somers (Open VLD). Renilde Bleys

Omstreeks kwart over tien zaterdagochtend dienen twee jongeren zich aan bij de Argentabank. 'Of de bankbediende hen informatie kan verstrekken voor de verzekering van een bromfiets.' De 36-jarige vrouw haalt een folder maar wordt bij terugkeer in haar kantoor bij de keel gegrepen. Een van de jongeren duwt haar een wapen onder de neus. Ze verplichten haar de kluis te openen. Een van hen gaat met de dame mee terwijl de ander van de gelegenheid gebruik maakt om de kassa leeg te roven. Ze maken op die manier enkele duizenden euro's buit.

Bij wijze van afsluiter willen de daders de vrouw opsluiten maar zij verzet zich fel. Daarop krijgt ze een slag op haar neus en slaan de jongeren te voet op de vlucht. De dame wordt voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht maar mag daarna snel naar huis.

Binnen het uur kan de politie een van de jongeren vatten. Hij zit verschanst in de kelder van een appartementsgebouw in de Mahatma Gandhistraat. Hij heeft het wapen en ongeveer de helft van de buit bij zich.

De opgepakte jongere - een Belg van allochtone afkomst - is pas zestien geworden, volgens getuigen en de camerabeelden is zijn kompaan minstens een jaar jonger. Hij is voorlopig nog niet gevat maar aan de hand van de camerabeelden en de vingerafdrukken vermoedt de politie dat dit snel kan gebeuren.

Snel en efficiënt

Het is een van de eerste keren dat zo'n jonge daders zo'n zware feiten plegen in Mechelen. 'Ik stel vast dat de daders al op zeer jonge leeftijd dergelijke feiten plegen', zegt burgemeester Somers. 'Daar moeten we snel en efficiënt tegen optreden. Ik ben blij dat de politie zo snel heeft gereageerd. Binnen het uur een dader gevat, dat zegt veel. Het moet iedereen met criminele plannen duidelijk maken dat ze in Mechelen niks moeten proberen. Wij dulden hier geen criminaliteit en onze agenten treden meteen streng op. Nu hoop ik maar dat de daders streng worden gestraft en de rechtbank adequaat optreedt.'

De dader is gevat in een appartementsblok van de Mahatma Gandhiwijk op zo'n driehonderd meter van het overvallen bankkantoor maar staat ingeschreven in de Mechelse deelgemeente Muizen aan de andere kant van Mechelen. De 'blokken' genieten in de regio een kwalijke reputatie. Criminaliteit vierde er lang hoogtij. Maar de politie, buurtbewoners en preventiewerkers hebben de voorbije jaren heel veel inspanningen geleverd om de buurt weer leefbaar te maken. 'Het ging net goed', klinkt het bij de politie.

'Deze overval heeft niks met de wijk te maken', benadrukt de burgemeester. 'Hij kon net zo goed aan de andere kant van de stad zijn gepleegd. De jongere die is gevat is niet eens van de wijk.'

750.000 euro

In november vorig jaar lanceerde Somers nog het plan dat hij in zijn stad zelf een gesloten instelling voor achttien jonge criminelen wil oprichten. De stad reserveerde 750.000 euro voor de aankoop van een gebouw en 250.000 euro om een deel van de personeelskosten te financieren. 'Deze feiten bewijzen eens te meer dat de instelling dringend nodig is', zegt hij. 'Minderjarigen die zo driest zijn om al op zo'n jonge leeftijd dergelijke zware feiten te plegen, moeten weten dat ze daar niet zomaar mee wegkomen. Zij moeten een tijd uit de maatschappij worden gehaald en een intensieve begeleiding krijgen.' Somers wil zelfs meer geld vrijmaken en rekent ook op een forse inzet van de Vlaamse overheid.

Bron: De Standaard - maandag 15 februari 2010 - Renilde Bleys en Eddy Van Ranst


Staking Everberg 'onhoudbaar' voor lokale politie

De personeelsstaking in de gesloten jeugdinstelling in Everberg zorgt voor frustratie bij de lokale politie en de burgemeesters van Herent en Kortenberg.

In een brief klagen de burgemeesters Willy Kuijpers (Herent) en Chris Taes (Kortenberg) de huidige situatie in de tweetalige federale jeugdinstelling aan.

De brief is gericht aan minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V).

Onhoudbaar

De staking is volgens de burgemeesters een onredelijke en onhoudbare toestand voor het lokale politiekorps HERKO.

Dat korps moet tijdens de stakingen zorgen voor de overbrengingen naar jeugdrechtbanken, agressie-incidenten aanpakken en het personeel vervangen.

Door die bijkomende taken komen een aantal elementen uit de basispolitiezorg in het gedrang, zo luidt het. De stakingen zorgen er ook voor dat de HERKO-agenten extra uren moeten presteren.

Ten slotte klagen de burgemeesters aan dat er onvoldoende overleg is geweest over de voorziene uitbreiding van het aantal jongeren in de instelling van 50 tot 124.

Ook de geplande opening van acht crisisopvangbedden voor minderjarige, psychiatrisch gestoorde delinquenten in het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef in Kortenberg in juni 2010 werd volgens de burgemeesters beslist zonder overleg.

Personeelstekort

Het personeel in de gesloten jeugdinstelling staakt wegens het personeelstekort. Volgens vakbondsman Patrick Uyttebroeck (ACOD) zijn er momenteel acht penitentiaire ambtenaren en twee administratief bedienden te kort.

Dat personeelstekort zal oplopen tot 30 mensen als de Franstalige werknemers en jeugddelinquenten begin april verhuizen, zo vreest de vakbond.

Vorige week staakte het personeel ook enkele dagen. Begin deze week werd beslist om alleen nog op vrijdag te staken.

Onderhandelingen

Onderhandelingen met het kabinet van Justitie hebben tot dusver niets opgeleverd, aldus de vakbonden.

Het kabinet van Justitie heeft wel gezorgd voor een bediende die een maand zal blijven en eind februari komt er nog iemand bij tot eind 2010. Maar dat is onvoldoende voor de vakbonden.

Bron: De knack - 12 februari


"Wel plaatsgebrek in Franstalige jeugdinstellingen tijdens weekend"

Het Brusselse parket blijft erbij dat er het afgelopen weekend geen vrije plaatsen beschikbaar waren in de gesloten jeugdinstellingen van de Franstalige Gemeenschap. Evelyne Huytebroeck (Ecolo), Franstalig minister voor Jeugdwelzijn, beweerde zondag echter dat er wel degelijk plaatsen vrij waren.
‘Het is niet omdat het gecentraliseerde informaticasysteem aangeeft dat er een plaats vrij is, dat die plaats in de realiteit ook beschikbaar is’, zegt parketwoordvoerder Jean-Marc Meilleur.

Zaterdag werden er vijftien minderjarigen die verdacht waren van een misdrijf, ter beschikking gesteld van het Brusselse parket. Vier van hen waren opgepakt na een reeks handtasdiefstallen in Anderlecht. Het parket verwees de minderjarigen door naar de jeugdrechter en die besliste dat drie van hen geplaatst moesten worden in een gesloten instelling. Voor de drie was er volgens het parket echter geen plaats in de instellingen, wat minister Huytebroeck ook zegt. De andere twaalf kregen alternatieve maatregelen opgelegd.

‘Het kan dat het gecentraliseerd informaticasysteem aangeeft dat er een plaats vrij is’, zegt parketwoordvoerder Jean-Marc Meilleur’, maar voor heel wat instellingen zijn er wachtlijsten. Onze mensen moeten dan ook bellen om zeker te weten of die plaats nog vrij. Dat was ook het geval dit weekend, de jeugdrechter heeft voor die drie minderjarigen nergens plaats gevonden.’

Bron: De Standaard - Maandag 08 februari 2010 - Bron: belga - Auteur: llo


Nultolerantie valt over plaatsgebrek

Het voorbije weekend reden er 's nachts wel extra politiepatrouilles door Anderlecht. Maar van nultolerantie kwam niet veel in huis. Vier jonge handtasdieven mochten na hun arrestatie vrijwel meteen weer naar huis. Volgens het parket was er voor hen 'nergens plaats'. Steven De Bock

Vier minderjarige handtasdieven die zaterdag werden opgepakt in Anderlecht, mochten nog diezelfde dag weer naar huis. Het Brusselse parket vond dat de jongens thuishoorden in een gesloten jeugdinstelling en schakelde een jeugdrechter in. Maar die kon niets anders doen dan de jongeren weer vrijlaten. 'We hebben alle instellingen afgebeld, tot en met Everberg toe. Maar nergens was er ook maar één plaats vrij', liet het parket weten.

Dat terwijl de agenten van de politiezone Brussel Zuid, waar Anderlecht deel van uitmaakt, al het mogelijke hadden gedaan om een sterk dossier op te bouwen tegen de jongeren. Ze hadden zelfs foto's gemaakt van de diefstallen. Bovendien meldde de krant La Dernière Heure gisteren dat er in de loop van het weekend nog meer probleemjongeren noodgedwongen vrijgelaten waren.

De vrijlating van de handtasdieven ligt erg gevoelig, want de voorbije week is beslist dat er in de hete wijken van Anderlecht 'nultolerantie' wordt ingevoerd door politie en gerecht. Toch is het geen verrassing dat er weer criminele jongeren worden vrijgelaten. Burgemeester Gaëtan Van Goidsenhoven voorspelde eerder deze week al: 'De aanpak van jeugdcriminaliteit is het zwakke punt van de nultolerantie.' Ook hij doelde daarbij op het plaatsgebrek in de jeugdinstellingen.

'Er was wél plaats'

Evelyne Huytebroeck (Ecolo), in de Franse gemeenschapsregering verantwoordelijk voor de instellingen, reageert verbolgen. 'Er waren wel degelijk plaatsen vrij', zei haar woordvoerder Pascal Devos gisteren. 'We hebben zondag zelf geïnformeerd en volgens onze gegevens waren er vijf à zes plaatsen beschikbaar. Deels in een open regime, deels in een gesloten. Waarom het Brusselse parket dan geen plaatsen vindt, is voor ons een raadsel.'

Volgens Devos zijn de instellingen bedoeld voor erg zware criminele jongeren. 'Moordenaars, multirecidivisten. Handtasdieven horen niet automatisch in zo'n instelling thuis. De jeugdrechter kan hen ook andere maatregelen opleggen, zoals gemeenschapsdienst.'

De ministers van Binnenlandse Zaken (Annemie Turtelboom) en Justitie (Stefaan De Clerck), die zich eerder deze week grote voorstanders toonden van de nultolerantie in Anderlecht, blijven nu op de vlakte. Turtelboom 'betreurt de vrijlating', en gaat ervan uit dat de afspraken gerespecteerd worden. De Clerck zei dat het de Franse gemeenschap is die ervoor verantwoordelijk is dat er voldoende plaatsen beschikbaar zijn.

Te weinig rechters

In de nacht van zaterdag op zondag reden er wel extra patrouilles door Anderlecht, om ervoor te zorgen dat de rust bewaard bleef. Voorts komt er deze week nog overleg over het veiligheidsbeleid in de hoofdstad.

Een echt nultolerantiebeleid kan maar als er nog een grote hindernis uit de weg is geruimd: de weigering van de Brusselse rechters om mee te werken. Luc Hennart, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, liet al weten dat hij geen rechters heeft om zich ook bezig te houden met kleine straatcriminaliteit. 'Mijn mensen zijn nu al overbelast. En ik geef de voorkeur aan de bestrijding van zware criminaliteit en belangrijke financiële dossiers.'

Snelle berechting van kleine criminelen en nultolerantie kan voor Hennart alleen als er eerst rechters bij komen. Volgens minister van Justitie Stefaan De Clerck kan daarvan geen sprake zijn. Hij hoopt op een oplossing via 'verdere dialoog met de voorzitter van de rechtbank'.

Bron: Het Nieuwsblad - maandag 08 februari 2010 - Steven De Bock


Nultolerantie sputtert al

BRUSSEL - ‘Er waren plaatsen vrij, maar we moeten andere mogelijkheden overwegen.' Zo reageerde minister Huytebroeck op de klacht dat de jeugdinstellingen vol zaten.

Functie gouverneur sneuvelt voor veiligheid
Ondanks uitbreiding nog steeds gebrek aan plaats in jeugdinstellingen
De nultolerantie in Brussel beleefde zijn eerste weekend en liep meteen spaak. De politie van de zone Brussel-Zuid kon in Kuregem vier minderjarige jongeren betrappen die handtassen roofden (sackjacking) en kon dat met foto's hard maken.

Het parket wilde de jongeren ter beschikking stellen van de jeugdrechter om hen te laten opnemen in een instelling, maar ving bot. ‘We hebben alles afgebeld, er was geen enkele plaats vrij en dus moesten we de jongelui weer laten gaan', aldus het Brusselse parket zaterdag.

Grote verbazing over die communicatie gisteren bij minister Evelyne Huytebroeck (Ecolo), in de Franse Gemeenschapsregering bevoegd voor Jeugd. ‘Uit gegevens van de administratie leer ik dat er zaterdagavond wel degelijk vijf plaatsen vrij waren, in gesloten en open centra. Jumet zou zelfs niet gecontacteerd zijn.'

Plaats of niet, Huytebroeck vraagt zich af of de minderjarigen in kwestie wel naar een instelling moesten. ‘Een gesloten centrum is voor de zware zaken, zoals verkrachting of doodslag. Niet voor sackjacking, of het moet om recidivisten gaan.'

Het stoort Huytebroeck dat het debat zo zwart-wit verloopt. ‘Als er een vergrijp is, moet er vervolgd worden en snel. Maar dat betekent niet dat je iedereen zomaar moet opsluiten. Er zijn een dozijn andere mogelijkheden: begeleiding, gemeenschapsdienst, bemiddeling. Maar daar wordt in al de heisa niet over gepraat.'

Zij noemt de nultolerantie ‘een fantasma'. ‘Als parket en rechters zich met al die kleine misdrijven gaan bezighouden, wat dan met fiscale fraude, mensenhandel en andere zware vergrijpen?'

In het VRT-programma De zevende dag pleitte François-Xavier de Donnea (MR) – ooit minister-president en burgemeester van Brussel – voor ‘hersocialiseringsinternaten'. ‘De kiem van het probleem ligt bij het onderwijs dat er niet in slaagt migrantenjongeren te integreren. We hebben geen gevangenissen of gesloten instellingen nodig, maar plaatsen waar die jongeren gewone lessen krijgen en sociale regels aangeleerd krijgen.'

Zaterdag werden bij het parket zestien minderjarigen en veertien meerderjarigen voorgeleid uit heel Brussel. Dat is twee keer meer dan normaal.

Bron: De Standaard - maandag 08 februari 2010 - (ty, lob)


Ondanks uitbreiding nog steeds gebrek aan plaats in jeugdinstellingen

Zowel in Franstalig België als in Vlaanderen klagen jeugdrechters over plaatsgebrek in de gemeenschapsinstellingen. De afgelopen jaren werd door de bevoegde ministers nochtans al vaker beloofd om het aantal plaatsen uit te breiden. Een stand van zaken.

Delinquente jongeren worden geplaatst in gesloten en halfopen gemeenschapsinstellingen. Voor de Franstalige jongeren zijn er nu 74 gesloten plaatsen en 144 halfopen plaatsen. In Vlaanderen zijn er 110 gesloten plaatsen en 138 halfopen plaatsen. Daarnaast is er nog de federale instelling De Grubbe in Everberg. Daar zijn 24 plaatsen voor Vlaanderen, 24 voor Franstalig België, 2 voor de Duitstalige gemeenschap.

Tegen 31 maart zouden de 24 Franstalige plaatsen verhuizen naar de nieuwe gemeenschapsinstelling in Saint-Hubert. Daar zal in totaal plaats zijn voor 32 jongeren. Voor Franstalig België betekent dat dan 106 gesloten plaatsen.

De plaatsen die vrijkomen in Everberg zijn dan voor Vlaanderen, maar omdat er verbouwingswerken zullen worden uitgevoerd, zal er voorlopig slechts plaats zijn voor 40 jongeren. Daarnaast is ook de voormalige gevangenis van Tongeren omgebouwd tot een instelling voor Vlaamse minderjarigen die uit handen zijn gegeven en dus voor de volwassenenrechter moeten verschijnen. Op termijn komen daar 33 plaatsen, nu is er nog maar plaats voor 17 jongeren. Zes bedden in Tongeren zijn voorzien voor ‘gewone' minderjarige delinquenten.

Zowel in Vlaanderen als in Franstalig België moeten wekelijks jongeren geweigerd worden wegens gebrek aan plaats.

Bron: De Standaard - maandag 08 februari 2010 - (ig)


Opnieuw jonge criminelen vrijgelaten

GOOIK/PEPINGEN/SINT-GENESIUS-RODE - De twee minderjarige jongens die vorige week in Gooik brand hadden gesticht in een kapelletje en een gemeentebus, zijn alweer op vrije voeten. Er is namelijk geen plaats meer in de gesloten instelling. Ze moeten zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. De brandstichters, een 16-jarige jongen uit Pepingen en zijn 17-jarige vriend uit Leerbeek wilden 'de bloemetjes buitenzetten' omdat ze volgend jaar niet meer samen op school zitten. Ze beschadigden ook brievenbussen en lieten autobanden leeglopen.

Het gebrek aan plaats in de gesloten jeugdinstellingen had deze week ook tot gevolg dat een 17-jarige carjacker uit Sint-Genesius-Rode op de dag van zijn aanhouding weer vrij op straat rondliep. Hij had samen met een 19-jarige kompaan een 71-jarige man op gewelddadige wijze van zijn wagen beroofd. Om zijn vrijlating te vieren, zette de autorover zich die avond nog op een bankje voor het politiekantoor.

Bron: Het Nieuwsblad - vrijdag 10 juli 2009 - ssj

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License