Hans Van Themsche

Hans Van Themsche

art_large_386640.jpg

Hieronder vindt u een video-fragment die de persoonlijkheid van Hans Van Themsche probeert te schetsen.

Nuances op video:

  • Game: In het filmpje wordt gezegd dat Hans Van Themsche doormiddel van videogames leerde om de trekker over te halen. Er is, mijns inziens, een verschil tussen het indrukken van een knopje en het overhalen van de trekker… Verder maakt dit spel (GTA) gebruik van een automatische richtfunctie. Eén knopje indrukken volstaat om een slachtoffer te selecteren…
  • Racisme of niet: In dit fimpje wordt meermaals verwezen naar racistische motieven. Doch is gebleken na onderzoek van zijn pc en internetpagina's dat Hans nooit op zoek ging naar extreem-rechtse sites, zelf de website van Vlaams Belang werd niet teruggevonden in zijn internetgeschiedenis… ('De zaak Hans Van Themsche', Gust Verweft)
  • Toerekeningsvatbaar: In deze reportage werd gemeld dat Hans Van Themsche toerekeningsvatbaar werd verklaard door de gerechtspsychiaters. Een onderzoek van psychiaters door de verdediging zei dan weer dat hij niet toerekeningsvatbaar was, waar ligt nu de juiste waarheid?
  • Eerlijkheid: Het proces Van Themsche werd al gevoerd voor het eigenlijke proces van start ging. De media had deze gruweldaden uitvoerig besproken &het volk had zich reeds uitgesproken. Het proces kon dus onmogelijk nog volledig onafhankelijk gevoerd worden.

Doch willen we even duidelijk maken dat deze moorden ontoelaatbaar zijn en de strengste straf verdienen. Wij willen enkel wijzen op de kracht van de publieke opinie. De pers laat belangrijke informatie weg om de bevolking te geven wat ze wensen te horen.

Wat gebeurde er voor de moorden?

Woensdagnacht 10 mei 2006 sluipt Hans Van Themsche weg uit zijn school. Hij was betrapt geweest op het drinken en roken in zijn kamer. De directie beslist om hem niet langer op het internaat te houden, maar hij mag wel nog naar de lessen komen. Dit was de druppel voor Hans. Hij durfde deze vernedering niet thuis te vertellen en beslist om op 11 mei zelfmoord te plegen. Met dat idee kon hij vrede nemen. Zijn besluit stond vast. Op 11 mei 2006 zou het afgelopen zijn …

Verloop van de gruweldaden

"Donderdagvoormiddag 11 mei 2006 koopt Hans Van Themsche in Antwerpen een jachtgeweer en trekt hij, kaalgeschoren en gehuld in een lange, zwarte jas, moordlustig door de stad. Eerst schiet hij op Songül Koç, een Turkse vrouw die een hoofddoek draagt en op een bankje een boek zit te lezen. Van Themsche laat haar zwaargewond achter. Enekel honderen meter verderop vermoordt hij het tweejarige Belgisch meisje Luna Drowart en haar kinderoppas Oulematou Niangadou, een Malinese vrouw. Daarna kan de politie de achtienjarige uitschakelen. Heel het land reageert geschokt en is in rouw. Anderhalf jaar later begint in Antwerpen het assisenproces, onder massale belangstelling van pers en publiek. Door de harde confrantatie met de onbegrijpelijke feiten staat het land opnieuw in rep en roer. Na een slopende assisenpoces spreekt de twaalfkopige volsjury, samen met de magistraten, het zwaarste arrest uit: levenslang"

( uit: VERWERFT G. "De zaak Hans Van Temsche", Standaart Uitgeverij, 2008, Antwerpen, 301 pg. )

kreeg Hans een eerlijk proces?

Zoals hierboven vermeld staat, heeft de jury onder massale belangstelling van pers en de Belgische burgers een "objectieve" waardeoordeel moeten vellen over de feiten die Hans heeft gepleegd. Ik vraag me dan af hoe beïnvloedbaar deze jury al dan niet is. Of ze al voor het vonnis zelf geen oordeel hebben gemaakt over de gebeurtenissen. Want het is pas anderhalf jaar later dat het assisenproces start. In die tijd kan men al heel wat vooroordelen opgemaakt hebben en bepaalde feiten verdrongen of verdraaid hebben.

In de informatie die wij gelezen hebben over de zaak, kwam sterk naar boven dat Hans een psychische zieke jongen is. Zit hij dan wel op de juiste plaat, moet hij niet in een instelling zitten i.p.v. de gevangenis?

Is het niet dat er heel veel 'verkeerde' informatie werd vrijgegeven over racistische motieven? Speelde dit geen al te grote rol tijdens het proces?
Hebben de journalisten het beeld van Hans niet naar hun hand gezet om de kijkers te choqueren?

Wel wil ik duidelijk maken dat Hans zijn straf heeft verdiend. Dat staat vast, maar ik nuanceer alleen het feit of de jury leden objectief gehandeld hebben. Ik kan goed verstaan dat zij onder druk stonden en daar gehoor aan hebben gegeven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License