Inleiding

In de inleidende les is er aandacht voor het volgende.

1. Inleiding

1.1 Opbouw, data en examen
1.2 Belang van dit vak
1.3 Reden waarom studenten dit kiezen (rondje)
1.4 Voorstelling docenten / studenten


2. Wat is pers/media?

2.1 Wat is nieuws?
2.2 Wat is een jounalist?
2.3 Wat is de belangrijkste vaardigheid van een journalist?
2.4 Waarom is informatie zo belangrijk?


3. De pers in kaart gebracht

3.1 Geografisch
3.2 Thematisch
3.3 Per medium
3.4 Doorheen de tijd


4. Fasering

4.1 Boodschap en doelgroep
4.2 Verzamel contacten in krant, tijdschrift, radio en tv
4.3 Maak je eigen netwerk: site, FB, Twitter, Wikipedia
4.4 Maak je persmap met daarin persbericht en dossier
4.5 Zoek contact
4.6 Evalueer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License