"Relletjes"

Naar aanleiding van voorgaande criminele feiten en rellen in Brussel wil men een tijdelijk zero tolerance beleid invoeren. Dit om de huidige sfeer te verbeteren, wij willen een kritische weergave van de feiten weergeven en het ontstaan van deze problematiek schetsen. Tevens willen wij het debat van de eenmaking van de Brusselse politiezones belichten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License