Media-analyse

Tijdens de tweede les van het vak Pers & Communicatie op 7 februari 2011 kregen de studenten ondermeer de opdracht om individueel 3 mediawebsites met elkaar te vergelijken. Deze vergelijking moest gebeuren op basis van volgende domeinen:

  • Structuur (Is deze website al dan niet logisch of overzichtelijk opgebouwd?)
  • Actualiteit (Hoe actueel zijn de persberichten op deze websites?)
  • Thema's (Welke thema's staan er vooral in de kijker?)
  • Colofon (Wie maakt de websites en kunnen we de journalisten eenvoudig bereiken?)
  • Multimedia (Op welke wijze verloopt de berichtgeving op deze webpagina's?)
  • Sociale media (In welke mate zijn er referenties naar sociale netwerksites aanwezig?)
  • Reclame-info (In hoeverre hangen de persberichten samen met de aanwezige reclame op de websites?)

Per student kan u vervolgens de uitgewerkte analyse van deze websites terugvinden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License