Persbericht

Persbericht IPSOC Kortrijk

IPSOC engangeert zich tegen armoede in ISAT-week

Kortrijk, maandag 26 tot vrijdag 30 maart 2012 - Het IPSOC te Kortrijk organiseert de ISAT-week, ofwel Interdiscipinare Studie van Actuele Thema’s . Het thema dit jaar: armoede. Tijdens deze ISAT-week worden diverse activiteiten georganiseerd, die het thema vanuit verschillende perspectieven belichten.

Tijdens de week van maandag 26 tot vrijdag 30 maart stelt IPSOC de deuren open voor wie geïnteresseerd is in de problematiek rond armoede – in de eerste plaats voor de eerstejaarstudenten van IPSOC, maar ook voor anderen. Wel dient men zich op voorhand in te schrijven.

Tijdens de ISAT-week worden allerlei lezingen, workshops en debatten gehouden, die het thema “armoede” belichten vanuit een sociologisch, politicologisch, economisch, pedagogisch, filosofisch, geschiedkundig, biologisch of rechtswetenschappelijk perspectief. Verder is er gelegenheid tot het bekijken van films en documentaires als “Sicko”, waarin Michael Moore de controversies in de Amerikaanse gezondheidszorg aan de kaak stelt.


Voor het volledige progamma en inschrijvingen kunt u terecht op www.katho.be/isat


KATHO – departement Sociaal-agogisch werk – IPSOC
Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Tel: 056/26.41.50

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License