Pest De Meester

Inhoud

1. Cijfergegevens
2. Illustratiemateriaal
3. Casus 1: leerkracht aangevallen op de speelplaats
4. Casus 2: leerlingen jagen leerkracht de kast op

Cijfergegevens

In het jaar 2005 zagen we dat de leerkrachten schrik hadden voor agressie op de school. Dit bleek uit cijfers die ethias beschikbaar stelden. 1/5 van de leerkrachten verzekerde zich tegen agressie op school. Toch waren er geen bewijzen dat de agressie ten opzichte van leerkrachten steeg. Wel worden de enkele gevallen uitgebreid uitgesmeerd in de media.

Volgens voormalig minister Frank Vandenbroucke zijn er geen specifieke gegevens omtrent agressie tegen leerkrachten.

Bron:

  • Onbekend. (2008, oktober 2). Leerkrachten sluiten massaal polis tegen geweld op school af. Gazet van Antwerpen .

Illustratiemateriaal:

Leerkracht wordt buitengegooid door leerlingen

Leerkracht wordt voor schut gezet

Casus 1: leerkracht aangevallen op de speelplaats

Samenvatting artikels:

In februari werd een leerkracht op de speelplaats aangevallen waardoor hij een week arbeidsongeschikt was. Hierbij is er nog één andere leerkracht licht gewond geraakt. De aanleiding was een opmerking van de leerkracht dat een leerlinge onbeleefd was. De moeder van het meisje vond dit niet kunnen en ging samen met haar dochter, twee zonen en enkele kennissen naar de school, waar ze de leerkracht enkele klappen gaven.

Na deze feiten was het voor de school duidelijk dat deze familie er niet meer welkom was. Er waren reeds enkele jaren problemen met de familie. Dit gedrag kon door de school niet getolereerd worden. De vechtersbazen hebben niet alleen kwaad berokkend aan de leerkrachten maar hebben eveneens de andere leerlingen schrik aangejaagd.

De moeder en de drie volwassenen die de leerkrachten aanvielen, moesten op 3 maart voor de rechter verschijnen voor hun gewelddadig gedrag. Daarnaast moesten de moeder en haar 18-jarige zoon nog eens verschijnen omdat ze de politie bedreigd hadden wanneer deze om extra verklaringen kwamen vragen. Door het Antwerpse parket werd er gevorderd voor een herstelbemiddeling en een intensieve vorming van 30 uur voor de minderjarige jongens.

Achteraf heeft de moeder spijt van hoe het gelopen is. Ze zou opnieuw naar de school gaan maar zou het anders aanpakken. Ze beweert dat iedere moeder dit zou moeten doen voor haar kinderen. Een vechtpartij was echter niet haar bedoeling.
Uiteindelijk werd de rechtszaak uitgesteld omdat de familie vrede gesloten heeft met de school. Dit deed de school omdat er nog drie andere kinderen uit het gezin op de school zitten. De school wil namelijk niet dat deze kinderen de dupe worden van dit geschil. Daarom werden alle geschillen rond de koffietafel bijgelegd.

De moeder werd uiteindelijk veroordeeld tot een 1 jaar celstraf met uitstel. Dit gebeurde ondanks de geslaagde verzoeningspoging tussen de familie en de school. Het slachtoffer had zich dan ook geen burgerlijke partij gesteld binnen deze zaak. De rechter vond de feiten zeer ernstig aangezien de plaats waar deze zich voordeden. Aan het uitstel worden wel enkele voorwaarden verbonden. Waaronder de moeder moet zorgen voor goede steun aan de kinderen en ze moet ook regelmatig contact houden met justitie, een agressietraining volgen en ook gezinsbegeleiding volgen. De meerderjarige zoon en twee meerderjarige vrienden kregen elk een werkstraf om zo structuur in hun leven aan te brengen.

Bronnen:

  • BVB. (2010, Februari 08). Herstelbemiddeling gevorderd voor vechtersbazen Mortsel. De Standaard .
  • De, B. S., & Vandenbergh, J. (2010, Februari 6). Agressors vechtpartij Mortsel niet aangehouden. De Standaard .
  • IVB. (2010, Februari 7). Relschopper en moeder niet aangehouden. De Standaard .
  • Leysen, J. (2010, Februari 9). Ik zou opnieuw naar de school trekken. De Standaard .
  • SDB. (2010, Februari 7). Relfamilie uit Mortsel alweer voor de rechter. De Standaard .
  • SDG. (2010, Februari 5). Leerkracht arbeidsongeschikt na aanval op speelplaats. De Standaard .
  • Vandenbergh, J. (2010, April, 23). Celstraf met uitstel voor furieuze moeder. Het Nieuwsblad.

Zie hier: Artikels

Casus 2: leerlingen jagen leerkracht de kast op

Samenvatting:

Enkele jaren geleden werd er in het Mater Dei Instituut te Overpelt een leerkrachte Engels gepest. De pesterijen werden gefilmd door een leerling en even later op Youtube gezet. De zaak kwam aan het licht en werd besproken met de leerlingen en hun ouders. De school gaf de leerlingen passende sancties en het filmpje werd van het internet verwijderd.
Nu twee jaar laten verschijnen de beelden opnieuw op Youtube met daarbij een kwetsende titel. Opnieuw werd ervoor gezorgd dat het filmpje van Youtube gehaald werd zodat dit niet meer bekeken kan worden. Het is echter moeilijk te achterhalen wie het filmpje opnieuw op Youtube plaatste omdat hij/zij dit deed onder een schuilnaam.
Erika Thijs wil door deze feiten verder werken aan een actieplan tegen pesten op school. Hierbij moet ook aandacht besteed worden aan leerkrachten die gepest worden.

Bronnen:

  • IVB. (2007, september 20). Leerlingen jagen leerkracht de kast op. Het Nieuwsblad .
  • KB. (2010, September 21). Pestfilmpje tweede keer op Youtube. Gazet van Antwerpen , p. 10.

Zie hier: Artikels

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License