Trein Tram Bus

Door Matthias Stamper & Louis Haezebrouck

1. Wat is het doelpubliek?

De trein- tram- en busreizigers. We kunnen twee soorten doelpubliek onderscheiden: de reizigers die aangesloten zijn bij de organisatie en de reizigers die niet aangesloten zijn.

a. Leden:
Als aangesloten gebruiker van het openbaar krijg je het statuut van vrijwilliger. De vrijwilligers mogen hun invulling zelf bepalen. Zo kan je lid worden van een provinciale werkgroep, die komen maandelijks samen en bespreken de gang van zaken met betrekking tot het openbaar vervoer in de regio. Je kan ook stands bemannen op beurzen van de organisatie, of wat administratief werk doen op het secretariaat. Uiterst interessant is ook de mogelijkheid om mee te werken aan het tijdschrift ‘Mondig Mobiel’. Verder geeft een lidkaart ook recht op diverse kortingen en voordelen.

b. Niet-leden:
Niet-leden zijn uiteraard de grootste doelgroep van de organisatie, maar hebben blijkbaar beduidend minder voordelen dan de aangesloten leden. Uiteindelijk komt de organisatie wel op voor deze personen. Het hoofddoel van de organisatie bestaat er dan ook in om de belangen van àlle reizigers te beschermen.

Voor beide doelgroepen is de geografische norm tot Vlaanderen beperkt.

TreinTramBus.jpg

2. Partners

Op de website van TreinTramBus (TTB) (http://www.treintrambus.be/) kunnen we duidelijk lezen dat de Nationale Lotterij hen steunt, bij deze partner kunnen ze dus rekenen op steun. Wat deze steun concreet inhoud wordt niet vermeld.

Onder impuls van Trein Tram Bus werden er spoorlijncomités opgericht. Trein Tram Bus onderhoudt dan ook een goede samenwerking met deze spoorlijncomités (momenteel zijn er 4 dergelijke comités werkzaam). Vanuit dergelijke spoorlijncomités kunnen hiaten in het openbaarvervoer naar boven komen die dan via TTB nationaal kunnen gecommuniceerd worden.

TTB neemt jaarlijks deel aan twee sensibiliseringsacties: de Heen-en-weer-week (duurzaam woon-werkverkeer) en de Aardig-op-weg-week (week vol autoluwe initiatieven). Bij deze sensibiliseringsacties zijn de burgers het doelpubliek en andere organisaties zijn hierbij partner. Zo wordt de Aardig-op-weg-week georganiseerd samen met de organisatie Trage Wegen vzw (Trage Wegen vzw ijvert voor herwaardering van buurtwegen, veldwegen, kerkwegels en jaagpaden in Vlaanderen.).

Ten slotte zijn ook de openbare vervoersmaatschappijen zoals de Lijn en de NMBS partners van TTB.

3. Welke informatie is er voor handen?

Op de goed uitgewerkte website worden tal van berichten verspreid. We kunnen een onderverdeling maken onder de soorten berichten. Ten eerste hebben we persberichten die afkomstig zijn van de media en die betrekking hebben op het openbaar vervoer. De doelstelling van deze berichten is dus informatief door het publiek op de hoogte te houden van recente gebeurtenissen. De persberichten blijven beperkt tot A4 formaat en kunnen we dus classificeren onder klein volume.

Eveneens op de website, vindt men een blogpagina. Deze pagina wordt onderhouden door redacteurs van de organisatie, die een zekere expertise bezitten inzake het openbaar vervoer. De blogs zijn veelal een aantal A4 pagina’s groot, waarin actuele zaken worden aangekaart. Zoals gewoonlijk kunnen lezers commentaren schrijven over de blog. Op het eerste zicht lijken deze blogs te willen informeren over feiten, maar het zijn eerder opinies over de feiten. Je kunt het zien als een vorm van kritisch informeren waarin men tracht te overtuigen. We geven ter illustratie een quote uit een blog:

“Men kan dus enkel concluderen dat het resultaat van 20 jaar "Vlaamse Vervoersmaatschappij / De Lijn" voor de Gentenaar uitsluitend negatief is, zowel op vlak van efficiëntie als qua kwaliteit van de geleverde dienst. Als ik Kris Peeters op tv hoor zeggen hoe goed Vlaanderen bestuurd wordt, vraag ik mij af wie hij voor de zot wil houden… Dat ze het stedelijk vervoer bij de aanstaande staatshervorming maar weer overhevelen naar de steden!”

Op de website is er ook een forum voorzien waar zowel leden als niet-leden hun informatie/mening kwijt kunnen over zaken allerhande. Dit gaat van de (gebrekkige?) stiptheid van treinen/trams/bussen tot de infrastructuur in stations, zoals smerige toiletten. Iedereen heeft vrije toegang tot het forum, en kan er zijn mening neerpennen. Dit impliceert vooralsnog niet dat dit daarom de officiële standpunten zijn van de organisatie zelf.

Naast een website, beschikt Trein Trambus (TTB) over een eigen tijdschrift, onder de naam ‘Mondig Mobiel’. Lezers dienen zich te abonneren niet tegenstaand dat een beperkt aantal artikelen te vinden zijn op de website. Zelf typeert TTB het tijdschrift als een opinietijdschrift waarin de stem van de openbaarvervoergebruikers ruim aan bod komt.
Het tijdschrift is informerend alsook overtuigend. Men wil namelijk de belangen van de reizigers te kennen geven. Uit de artikels is af te leiden dat de schrijvers zich vaak richten tot bevoegde overheden en de overheidsbedrijven inzake openbaar vervoer.
Het tijdschrift geeft al snel meer informatie dan persberichten en blogs, we kunnen het beschouwen als berichten van middellange lengte.

mondig%20mobiel.jpg

4. Over welke media beschikken wij?

Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk ‘Welke informatie is er voor handen?’ beschikt de organisatie TTB over heel wat geschreven berichten in de vorm van teksten. Daarnaast beschikken ze over een fotogalerij die gebeurtenissen zoals excursies en studiedagen in beeld brengt. Deze foto’s kan men vinden op hen website en op hun facebookpagina. Deze foto’s zijn hoogst waarschijnlijk bedoelt voor de aangesloten leden, die op de excursies of studiedagen aanwezig waren.
TTB werkt ook met beeldmateriaal, zo werd op youtube het onderstaande filmpje gevonden dat werd gemaakt door TTB. Het werd al zo’n 5000 maal bekeken op youtube.

5. Welke kanalen heb je?

We onderscheiden de interne en externe communicatie, intern is gericht naar de medewerkers of de aangesloten leden. Voor de aangesloten leden voorziet Trein Trambus (TTB) een gratis nieuwsbrief, met de laatste weetjes. Daarnaast heb je de externe communicatie, dit is de communicatie naar het brede publiek. Het is opvallend dat TTB een zeer uitgebreide, actieve en dynamische website heeft. Hiermee kan de organisatie zowel naar haar eigen aangesloten leden communiceren als naar het grote publiek. TTB heeft bovendien een eigen facebookpagina, waarvan er maar liefst 287 personen op facebook dit leuk vinden (laatst gekeken op 16 mei). Via de facebookpagina worden korte berichten meegedeeld (stakingen treinpersoneel, hun eigen acties, relevante persberichten). Iedereen die de pagina van TTB op Facebook raadpleegt kan dit lezen en kan er op reageren. Op deze manier maakt TTB gebruik van de toepassingen van web 2.0.

Daarnaast heb je de specifieke doelgroepen (organisaties) waar TTB beroep op moet doen. Dit is ten eerste de pers, zowel krant, televisie als radio. Naast de pers hebben we alle organisaties gelieerd aan het openbaar vervoer zoals: De Lijn en de NMBS. Deze organisaties worden ten eerste onrechtstreeks bereikt via de (bovenvermelde) pers. Maar kunnen ook rechtstreeks bereik worden via mailcontacten, of op georganiseerde studiedagen.

6. Hoe kan mijn website een toegevoegde waarde zijn voor mijn organisatie in het algemeen?

Een website is vooral een medium met een zeer lage drempel, iedereen kan informatie verkrijgen over TTB van achter zijn pc. Men hoeft zich niet te abonneren of zich te verplaatsen naar bibliotheken en dergelijke om aan informatie te geraken.

De website van TTB is bovendien interactief, waardoor je de mening van het grote publiek aangereikt krijgt en ook weid kunt verspreiden. Iedereen kan dus commentaar plaatsen op gepubliceerde blogs, persberichten en op forums. Dit gebeurt niet altijd namens personen , blijkt dat organisaties gelieerd aan het openbaar vervoer ook commentaar posten (zie onderstaande afbeelding). TTB kan dus via haar dynamische website communiceren met haar doelgroep.

commentaar%20Infrabel%281%29.jpg

7. Welke social-media ga je inzetten op je website?

Momenteel wordt op de site van Trein Tram Bus enkel in een link verwezen naar de Facebookpagina die je kan “liken”. Als we een kijkje nemen op deze pagina zien we dat de organisatie vooral linkt naar artikels op nieuwssites betreffende thema’s die verband houden met trein tram en bus. De sociale media die wij zouden inzetten op onze website zijn divers.

Eerst en vooral zouden we gebruik maken van Twitter, een account aanmaken met de naam ‘TTB’ of ‘TreinTramBus’ en zo via verschillende Tweets mensen informeren en proberen een drukkingsgroep te zijn voor politici. Ook kunnen we via een Youtubekanaal zelf verschillende filmpjes draaien met betrekking tot ons domein en dat verspreiden via verscheidene sociale netwerksites. Ook zouden we ervoor zorgen dat onze pagina op Wikpedia volledig wordt ingevuld, want deze website is een populair en veel geraadpleegd medium.

Ook kunnen we een application als Google Earth op onze website integreren waar we bijvoorbeeld pijnpunten kunnen aanduiden op de kaart met betrekking tot het openbaar vervoer. Dit kan een absolute meerwaarde betekenen. Ook kunnen we dan leden van Trein Tram Bus zelf punten laten aanduiden op de kaarten van Google Earth.
Bovenstaande sociale media kunnen we allemaal combineren. We spelen er ook snel op in door ‘snelle’ sociale media te gebruiken. Dit is noodzakelijk daar we met veel actuele zaken werken voor Trein Tram Bus.

8. Besluit

Trein Tram Bus werkt op een vrij multidisciplinaire manier met de pers. Ze gebruiken de pers als middel om hun opinie te verspreiden, maar ze zijn ook zelf de pers door persberichten te schrijven en een eigen tijdschrift uit te brengen. Dit is echter voor een klein doelpubliek en zo is de hulp van de grote media absoluut noodzakelijk. Er is echter een groot aandachtspunt voor TTB: men mag de boot van de nieuwe social media niet missen. Het is absoluut noodzakelijk om mee te gaan in dit verhaal om als organisatie bekend te blijven bij het grote publiek en hun boodschap te verspreiden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License