Verslag Laatste

Dit is slechts een deel van het verslag. Aanvullingen en verbeteringen volgen.

Voor de laatste les pers en communicatie kregen we een gastcollege aangeboden door de heer L. De Brabander.

Beginnen deden we met een zeer algemene vraag nl: ‘Hoe situeert de media zich in de maatschappij?” We bespraken enkele voorbeelden uit de actualiteit en zagen al snel dat de invloed van de media groot is, zeer groot! Denkt u maar aan de uitspraken die Debie deed op facebook omtrent de ziekte van A. Morelle. Hoe men het ook bekijkt, het heeft zijn politieke carrière niet echt vooruit geholpen. We bespraken nog enkele voorbeelden en kwamen toen tot een andere vraag: “wat is de definitie van media? “ . Deze vraag bleek een stuk moeilijker te beantwoorden. Allereerst zijn we zelf een stuk “media” geworden. In tegenstelling tot vroeger kunnen wij zelf nieuws de wereld insturen. Of het nu relevant is of niet, mensen kunnen het lezen/bekijken/beluisteren.

De media doorheen de geschiedenis

Sommigen beweren dat de media ontstaan is met de komst van de drukpers. Hoe , waar en wanneer de media nu echt ontstaan zijn laten we hier in het midden, we buigen ons verder over een vraag die men zich al langer stelt nl: “wat mogen we publiceren en wat niet?”.
Vrijheid van publicatie was in de geschiedenis niet altijd (of bijna nooit) mogelijk. Vrij uiten van meningen lag bij de machthebbers gevoelig en werd op sluwe wijze verhindert (vb: belastingen op krant). Na de Franse Revolutie komt het belang van vrije meningsuiting naar de voorgrond. Desondanks zal het nog een hele poos duren vooraleer de media echt “vrij” kunnen schrijven. Doorheen de jaren werd de media steeds meer als waakhond van de samenleving gezien. Media werd een controlesysteem van/voor de burgers. Wat is de rol van de overheid in deze “nieuwe macht”? Kan en mag men alles zomaar beweren, schrijven,publiceren? Uiteraard niet. Waar ligt dan de grens? Wie beslist hier over? Wat vinden we bijvoorbeeld van de Mohammed cartoons en de hele heisa daar rond? Een hele boel vragen zonder eenduidige antwoorden.

De 4 sturingsmechanismen van de media

Niet alles verschijnt in het nieuws; vier mechanismen bepalen de inhoud van wat wij dagelijks te zien en horen krijgen. Deze zijn:
- de overheid
- de commercialisering
- de redactie / mediaprofessionelen
- het publiek

1. De overheid
De overheid is de uitbater van de openbare omroep, ze zorgt voor de regulering en financiëring. Doelgroep is een zo breed mogelijk publiek, de omroep wil zich naar iedereen richten. Daarom is een divers programma belangrijk. Reclame is taboe.
Maar… dit is een ideaal.. ook de overheid kan manipuleren. Het medialandschap verandert. Nieuwe , commerciële zenders, voegen zich bij de media. De openbare omroep moet concurreren, het ideaal van een non-commerciële omroep is praktisch onmogelijk.

2. De commercialisering
Door de verandering van het medialandschap, de commercialisering, veranderen de prioriteiten. Winst maken is de doelstelling. De regulerende rol van de overheid gaat naar de achtergrond. De concurrentie is te groot. De programmatie is afhankelijk gekomen van andere zenders. Het halen van voldoende kijkcijfers is belangrijk. Interessante programma's met lage kijkcijfers gaan naar de achtergrond of verdwijnen volledig…

3. De redactie
De journalistieke deontologie bestaat erin om een objectief, onpartijdig en evenwichtig verhaal te brengen. Maar dit is te idealistisch.
Een journalist maakt deel uit van de maatschappij. Hij leeft in een politieke, sociale, economische en culturele context. Objectiviteit is onmogelijk. Iedereen kijkt door een bepaalde bril.
Wanneer je journalistiek mondiaal bekijkt merk je snel dat de jouranlistieke deontologie onmogelijk is. Bijna alle journalisten zijn mannelijk en blank. Dit heeft ook een invloed op de stijl, prioriteiten, vormgeving,… Een journalist die van Afrikaanse afkomst is zal een andere kijk hebben dan een journalist uit Europa…
Als journalist zou je bovendien de gehele voorgeschiedenis van een bepaald onderwerp moeten beheersen om een objectief, onpartijdig en evenwichtig artikel te schrijven. Een haast onmogelijke taak.

Conclusie: wantrouwig zijn bij het lezen van een artikel is de boodschap. Niet alles zomaar aannemen als waar. Het lezen van meerdere artikels kan je mening sterk veranderen.. Op je hoede zijn is belangrijk!

4. Het publiek
De invloed van het publiek is eerder beperkt. De kijk- en luistercijfers bepalen wel in grote mate het aanbod, maar dit is eerder een vorm van passieve participatie.
Wat nu wel merkbaar is, is de invloed van burgers op het internet. De opkomt van sociale netwerksites, blogs, burgermedia,.. krijgen steeds meer een grote invloed op de media.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License