Les één

Inleiding

Hoe kunnen de studenten punten verdienen? De examenopdracht is de volgende: elke student is lid van een driekoppige redactie om een evenement op 27 maart 2012 te 'verslaan'. Webruimte is hier op deze wiki te vinden onder de tab ISATWEEK. De opdracht is tot een goed einde gebracht als de volgende elementen aanwezig zijn:

- Een encyclopedisch artikel over het onderwerp per groep succesvol op Wikipedia plaatsen;
- Een opinieartikel te schrijven over het onderwerp en dat als artikel te posten in De Wereld Morgen;
- Werk verrichten op deze ‘Wiki’ (http://penco.wikidot.com);
- Aanwezigheid tijdens de colleges;
- Een persbericht te schrijven;
- Een journalistiek artikel te schrijven;
- Een fotoreportage van 24 foto's op Flickr of een andere fotowebsite;
- Een videoverslag van maximum 120 seconden;

Wat is Pers/ Media?

1. Wat is nieuws?

Brainstorm:

"Wat de mensen willen zien" "Gebeurtenissen" "Vorm van controle (wetstraatjournalisten) op de politiek, maar ook controle op de kijkers/lezers/luisteraars (propaganda, cf. Noam Chomsky)" "Niet wat als normaal wordt beschouwd, maar het afwijkende."

Stelling: “Nieuws is niet zomaar, maar wordt gemaakt”
Dit impliceert dat nieuws wordt geproduceerd door een industrie, dus door werknemers die hiervoor worden betaald. Dit heeft ongetwijfeld een invloed op het soort nieuws dat wordt verspreid.

2. Wat is een Journalist?

Journalisten zijn professionals, dus ze verdienen geld door hun functie. Ze zijn daarom gebonden aan hun werkgever die hen betaalt. Maar een journalist is ook gebonden aan zijn cliënteel, waarbij hij zijn informatie haalt. Opdat een journalist in de toekomst kan blijven samenwerken met zijn cliënteel dient hij binnen bepaalde lijnen te blijven. Tenslotte is een journalist ook gebonden aan zijn lees-/kijk- en luisterpubliek, ze moeten de informatie dan ook nog begrijpen.

3. Wat is de belangrijkste vaardigheid van een journalist?

- Werken in groep. Dit zou afhankelijk zijn van het soort medium. Journalisten voor de televisie werken samen met vele medewerkers, maar hebben minder ruimte voor creativiteit. Alles verloopt er volgens welbepaalde schema’s. Journalisten voor radio of krant werken daarentegen minder samen met andere medewerkers, veelal hebben zij meer ruimte voor creativiteit;
- Observatie: het scheiden van hoofd- en bijzaken;
- Vragen stellen;
- SJOU: Stel Je Oordeel Uit!

4. Wat zijn de belangrijkste vaardigheden van een woordvoerder?

- Beknopte weergave kunnen geven (hoofdzaken scheiden van bijzaken);
- Eerlijkheid;
- Dubbelzinnigheid vermijden zodat informatie niet verkeerd kan worden geïnterpreteerd;
- Een goed voorkomen (uiterlijk en communicatief);
- Objectief zijn
- Zakelijk zijn, niet té emotioneel
- Ken uw organisatie! Weet wat je wel en wat je niet kunt vertellen.

5. Waarom is informatie/kennis zo belangrijk?

- Imago
- Voor het intellect
- Voor het nemen van beslissingen (o.b.v. informatie)
- Om gedrag te kunnen sturen
- ….

Pers in kaart gebracht

De pers kan op drie verschillende manieren in kaart worden gebracht: geografisch, thematisch en per medium. Geografisch kunnen we de pers indelen in lokale pers, regionale pers, nationale pers en internationale pers. Thematisch kunnen we de pers indelen in politiek, economisch, sociaal, cultureel, etc… Tenslotte kunnen we de pers indelen per medium: internet (Twitter), radio, kranten en TV.

Hier kunt u een indeling zien met verdere verwijzingen naar verschillende contactgegevens bij de verschillende media per categorie.

Video Basta

Enkele vragen op te lossen tegen de tweede les op 7 februari:

- Hoe kunnen we betrouwbaar overkomen in de pers?
- Met andere woorden: Wat verhoogt onze geloofwaardigheid?
- Zoek collectief naar een definitie van mediakritiek.
- Ken je nog voorbeelden van media-kritiek?
- Hoe zou jij mensen mediakritisch maken?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License