Vuurwerk Alexander Terryn

Vuurwerk

Enschede: 11 jaar na de vuurwerkramp

Op 13 mei 2000 werd Enschede opgeschrikt door een enorme vuurwerkramp: een brand in het bedrijf S.E. Fireworks veroorzaakte 2 grote explosies. De explosies hebben een oorlogslandschap achtergelaten. Naast de materiële schade waren er 966 slachtoffers, waarvan 22 doden en 944 gewonden. Onder de doden waren 4 brandweermannen, 1 fotograaf en 17 gewone burgers. 200 huizen werden vernield.

vuurwerkramp%20enschede1.jpg

Bron: X , Dossier Ramp Enschede,NRC Handelsblad, Rotterdam, 15-05-2000, [http://retro.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/]

reportage Discovery channel

Op Discovery channel werd een documentaire gemaakt met alle details van de ramp, op youtube staat deze documentaire in 6 delen het eerste deel kan u bekijken op onderstaand filmpje.

Wat gebeurde er precies op 13 mei 2000

Rond 15u werd de brand bij S.E. fireworks opgemerkt. S.E. fireworks slaat vuurwerk uit China op, wat trouwens alle vuurweropslagen in Noord-Europa doen.
Bij S.E. fireworks stond 177 ton vuurwerk opgeslagen, de brand was ontstaan door een brandstichting.
Om 15u werd de brand opgemerkt, na 8 minuten is de eerste brandweerwagen aanwezig. door de drukte die door de vele ramptoeristen veroorzaakt werd konden de brandweer en ambulancediensten niet via de kortste weg aan de fabriek. Dit heeft de hulpverlening sterk in de war gebracht.
Om 15u27 wordt het commando 'brand meester' door de aanwezige brandweerofficier omgeroepen. In belgië is dit gelijk gesteld met einde alarm, de brand is onder controle. 6 minuten na dit commando is er een steekvlam, daarna is er een eerste explosie. nog een minuut later is er een verwoestende explosie. Het rampenplan werd om 16u50 afgekondigd.
De bedrijfsleiders werden aansprakelijk gesteld want zij hadden vuurwerk van categorie 1.1 in kartons van de categorie 1.3 laten steken. Achtergrondinformatie: vuurwerk wordt ingedeeld in ADR categorieën voor transport: deze gaan van 1.4 tot 1.1 waarbij 1.1 de gevaarlijkste is en 1.4 de minst risicovolle.
Heel wat dingen liepen fout die dag, alle verslagen van de vergaderingen van het stadsbestuur staan online en zijn te consulteren op: http://www.vuurwerkramp.enschede.nl/publicaties/

Hoe werkt vuurwerk?

Vuurwerk is een pure toepassing van de vuurdriehoek: om vuur te maken heeft men 3 cruciale elementen nodig: brandbare stof, warmte en zuurstof. Al deze functies worden in vuurwerk door chemicaliën vervuld. Vuurwerk zorgt voor zijn eigen zuurstof in de vorm van een oxidator (een chemische stof die bij verbranding zuurstof maakt).Daardoor kan men een beginnende brand nog blussen. Een gevorderde brand kan enkel gekoeld worden.

De wetgevende gevolgen

Sinds 2002 is er een streng vuurwerkbesluit met zijn voor en nadelen. Consumenten mogen hierdoor vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 10u tot 1 januari van het daaropvolgende jaar 02u. Ieder jaar worden toch nog 700 à 1000 mensen opgenomen in een spoedafdeling van een ziekenhuis ten gevolge van een vuurwerkongeval.

Is een vuurwerkramp van de omvang 'Enschede' mogelijk in België?

Het antwoord op deze vraag is zeer simpel: nee. Een vuurwerkramp is altijd mogelijk, maar de opslagplaatsen in België zijn allemaal veel kleiner dan de opslagplaats van S.E. Fireworks. De grootste legale opslagplaats in eigen bezit van een bedrijf bevindt zich in Geraardsbergen bij CBF Pyrotechnics. Dit bedrijf is vergund voor 3,5 ton vuurwerk van gevarencategorie 1.3 en 1.4. Ironisch genoeg werd de vergunning aangevraagd op 10 mei 2000, daarna heeft de bedrijfsleider beslist om de zaak wat te laten koelen. Dit bedrijf bezit 12 bunkers met alle mogelijke beveiligingsmaatregelen. In 2005 werd de vergunning toegekend. In Vlaanderen zijn er grotere opslagplaatsen, die worden verhuurd aan verschillende vuurwerkbedrijven. Fabrieken waar men vuurwerk maakt vindt men niet in België, wegens de luchtvochtigheid kan men geen hoogwaardig vuurwerk maken. Voor fabrieken moet men zich verplaatsen naar Zuid Europa of naar China. In de stad Liu Yang zijn de meeste vuurwerkfabrieken gevestigd. (Zo'n 400 fabrieken, volgens Wikipedia)

Vuurwerk verkocht door warenhuisketen Lidl…

Het vuurwerk dat eind 2009 verkocht werd door warenhuisketen Lidl heeft geleid tot enorme schrikreacties bij burgers, vooral na de vuurwerkramp in Enschede.
Schrikreacties waren ongegrond: alle vuurwerk was van de laagste categorie (1.4 G), de hoeveelheid was zeer beperkt en alle opslagvergunningen waren in orde.
Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=252I4IH3

Lidl1.png

Recente gebeurtenissen en ongevallen

Ongevallen in Nederland en preventiecampagne voor 2011

Jaarlijks worden in Nederland alle vuurwerkongevallen geregistreerd. In de jaarwisseling 2010 -2011 werden in de periode van 24 december 2010 tot en met 3 januari 2011 zijn 710 slachtoffers van vuurwerkongevallen behandeld op de spoedafdeling van een ziekenhuis. Deze informatie is afkomstig uit het Letsel Informatie Systeem van Consument en Veiligheid.
Voor zover bekend uit krantenartikels zijn er rond de jaarwisseling 2010-2011 twee dodelijke slachtoffers gevallen als gevolg van het experimenteren met zelfgemaakte vuurwerkbommen.
Meer dan een derde van de slachtoffers (37%) valt in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 19 jaar.
In de leeftijdsgroep van 15 tot en met 19 jaar ligt het aandeel slachtoffers op 17%.
Het aandeel slachtoffers in de leeftijdscategorie van 20 tot en met 29 jaar is met 21% enorm gestegen ten opzichte van de vorige jaarwisseling (12%).
Drie op de tien slachtoffers (30%) hadden een oogletsel, daarom werd dit jaar in Nederland het gebruik van vuurwerkbrillen gepromoot. De slogan "Zien we elkaar nog in 2011?" was de toepaslijke titel.

Iedere-jaarwisseling-slachtoffers-ondanks-gestage-opmars-vuurwerkbril-vuurwerkcampagne2010-300dpi.jpg

Bron: DAISMA J.A., NIJMAN S., Factsheet vuurwerkongevallen 2010-2011, 10.0023/Consument en Veiligheid/13 januari 2011

Ongevallen in België

In België heeft slechts één incident de kranten gehaald: een dak van een villa brandde volledig af door een verdwaalde vuurpijl. De bewoner heeft zelf vuurwerk gebruikt, maar beweert dat zijn dak niet in brand geschoten is door zijn vuurwerk. We laten de conclusies over aan de verzekeringsagent van de man in kwestie.

Bron: VAN DEN ACKERVEKEN R., Vuurwerk zet rieten dak in lichterlaaie, villa onbewoonbaar na zware brand, Het Nieuwsblad Roeselare Tielt Izegem, 03 januari 2011, 4
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=VH34FT7M

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License